Chính sách Bảo mật Thông tin Khách hàng Brg Smart City

Chính sách bảo mật

Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã truy cập và sử dụng trang website Brgdonganh.com, do nhóm chuyên gia Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS Brgdonganh vận hành. Chúng tôi, Brgdonganh cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách và tôn trọng quyền lợi của quý khách.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng sự tin tưởng cho quý khách là vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, Brgdonganh.com sẽ tuân thủ nội dung của chính sách bảo mật và sử dụng tên và thông tin khác liên quan đến quý khách. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin khách hàng trong thời gian quy định bởi luật pháp hoặc cho mục đích cụ thể. Quý khách có thể truy cập vào trang web Brgdonganh.com và sử dụng trình duyệt mà không cần cung cấp chi tiết cá nhân. Khi đó, quý khách sẽ giữ danh tính ẩn danh và chúng tôi không biết quý khách là ai trừ khi quý khách cung cấp thông tin của mình.

Các thông tin cá nhân được thu thập qua website

Bất Động Sản Brgdonganh.com cam kết chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin này”. Điều này có nghĩa là chúng tôi cam kết chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách khi cần thiết và chỉ để phục vụ mục đích cụ thể đã được quý khách đồng ý. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bất kỳ bên thứ ba nào mà

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách thông qua việc gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật. Quý khách cũng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Bất Động Sản Brgdonganh.com cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, trừ khi có các trường hợp đặc biệt được quy định trong chính sách này.
Để đạt được các mục tiêu đã nêu, chúng tôi sẽ xem xét việc chia sẻ thông tin với các công ty đối tác trong hệ thống Bất Động Sản Brgdonganh.com. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng được các mục tiêu đã nêu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng người nhận thông tin không sử dụng nó một cách lạm dụng để thực hiện các mục tiêu khác ngoài phạm vi được cho phép của khách hàng. Chúng tôi cũng cam kết rằng thông tin này sẽ không được sử dụng cho các mục đích trái phép.
Thông tin của khách hàng chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có yêu cầu từ pháp luật hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chúng tôi cam kết không cho thuê hoặc bán thông tin khách hàng cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ trường hợp liên quan đến việc bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã được đề cập).

Bảo mật thông tin cá nhân

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản được nêu trên. Bất Động Sản Brgdonganh.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật khác nhau để đảm bảo rằng thông tin này không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không cẩn thận.

Tuy nhiên, vì các hạn chế về kỹ thuật, không có dữ liệu nào có thể được truyền qua internet mà đảm bảo được 100% an toàn. Vì vậy, chúng tôi không thể cam đoan rằng thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách hoàn toàn an toàn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có sự truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của quý khách, nếu quý khách chia sẻ thông tin này với người khác một cách tự ý. Nếu quý khách không đồng ý với những điều khoản đã được mô tả, chúng tôi khuyên quý khách không nên gửi thông tin cho chúng tôi.

Thông tin về chính sách bảo mật thông tin

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn đọc nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên trang website Brgdonganh.com

Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng cho Bất Động Sản Brgdonganh.com và không liên quan đến các bên thứ ba có quảng cáo hoặc liên kết trên trang web của Bất Động Sản Brgdonganh.com. Chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính hợp pháp của trang web thuộc bên thứ ba.

Mọi thắc mắc xin liên hệ chúng tôi